U324Tina写真套图64PTina尤果网

U324Tina写真套图64PTina尤果网

初发不可强消,俱宜服透脓散,外敷乌龙膏;脓熟针之,加味太乙膏贴之;若气血虚弱者,兼服保元汤。初服防风通圣散加枳壳、蝉蜕,血燥遇晚痒甚,夜不寐者,宜服消风散,外敷二味拔毒散。

初起宜服黄狗下颏方,更刺委中穴出黑血,其腿即能转动。【方歌】蟾酥丸治诸疔毒,初起恶疮皆可逐,外用化腐又消坚,内服驱毒发汗速。

『中脏经』曰:肺者生气之原,乃五脏之华盖。余肿敷太乙紫金锭,内服麦灵丹;俟毒减退,次服仙方活命饮调和之。

)按、方剂:[1]头部折法:以前发际至后发际,折为一尺二寸;如发际不明,则取眉     心,直上后至大杼骨,折作一尺八寸,此为直寸。此二证皆由风、湿、寒凝结而成。

条文:女子行经目涩疼,眩晕头疼云翳生,去血过多肝脏损,当归补血薄羌茺,   柴胡蒺藜菊防草,生地当归白芍芎。[12]从横骨上行一寸,大赫穴也,亦去中行旁开五分。

总之始终调治得法,轻者半年,重者一载,始得全愈。外治以五倍子、老葱头、朴硝煎汤洗之。

Leave a Reply